Uziemienie budynku jednorodzinnego

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na ograniczeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na wynik przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie korzysta się go w rozmiarze transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może mieć inną postać. Najłatwiejsze oraz nieco skomplikowane modele wiążą się z zacisku uziemiającego a z przewodu. Bardziej rozwinięte i zwiększone technologicznie są wyposazone w organizm ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, to kiedy uziemienie zostało w wyraźny sposób podpięte.

rozdrabniarka do owoców

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są wprowadzane w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W produktu napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstania może stanowić także mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub wybieranie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W rezultatu prostego i szybkiego związku z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie dostrzegalny w sytuacji iskry. Brak opiece nad rozładowaniem iskrowym może wywoływać zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co świadczy eksplozję lub duży wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.