Strefa zagrozenia peron

W środowiskach, w których może nastąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz także oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgodę z zapisanymi w niej podstawami jest dzisiaj wymogiem dostarczanym do producentów tego gatunku urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej pracy, jak również sił.

Każdy sklep, bez względu na wykonywaną działalność, winien stanowić wyposażony nie lecz w najatrakcyjniejszej kondycji urządzenia potrzebnego do codziennej pracy, ale też dobrze wybrane instalacje odciągowe, które zadbają o zabezpieczenie i zdrowie osób zatrudnionych. Dziś na sprawy tego gatunku budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka klasa, jak również odporność wykorzystanych w nich tematów.

Możemy napotkać się na różne rodzaje poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a dodatkowo maszyny do określonych zastosowań, w ostatnim nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych i różnego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których istnieje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza tymże w propozycji są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a dodatkowo podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a i modele, jakie są przeznaczone do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje znacznie pomocna wydajność i jakość użytych przy ich produkcji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w tematach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych oraz różnych kładą się na zleceniu centrali wentylacyjnych dopasowanych do m.in. wilgoci i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z lokalu.