Srodki gasnicze mizerski

Para wodna jest wszechstronnie używanym środkiem gaśniczym. Kieruje się ją jedynie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na wysokich powierzchniach nie daje oczekiwanych efektów. Para ma mały ciężar ważny zaś w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

http://oprogramowanie-krk.pl/post/pc-pos-system.html

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną stawia się do gaszenia pożarów, które potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy może stanowić przydatna do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie idą w odpowiedź z wodą w pewnych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w skutku związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest zły. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w okolicy spalania. Najbardziej sprawne i pomocne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być praktyczna jedynie w tych miejscach, co do których chowa się pewność, iż nie trwają w nich ludzie. Z wskazówki na wysokie ciśnienie gaśnicze para mogłaby być bolesna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.