Pompy do szamba

O tym, do czego jest pompa tłokowa nie trzeba chyba nikomu przypominać, jednak - dla pewności: pneumatyczne pompy tłokowe to urządzenia używane do przetłaczania produktów płynnych i półpłynnych. Przedstawiają się specyficzną konstrukcją dzięki czemu nawet najmniejsze produkty nie ulegają zniszczeniu.

Zasada działania pomp tłokowych składa się na zleceniu pompy tłokowej wyporowej. W pierwszym cyklu pracy środek smarny jest zasysany przez zawór wlotowy za pomocą tłoku obracającego się w walcu a wówczas jest on dozowany poprzez zawór wylotowy. Następnym ruchem jest odcięcie ciśnienia napędzającego tłok w taki zabieg, aby pompa miała zdolność zassać kolejną porcję środka smarnego.

Można zastąpić różne typy napędów wykorzystywanych w pompach tłokowych, kiedy na dowód napęd hydrauliczny, pneumatyczny czy elektryczny. Dzięki temu praktycznych jest dużo różnych wykonań tych pomp, w pozostałych gałęziach przemysłu.

Gdy już wspomniano, za pomocą pompy tłokowej można przetransportować różne ciecze. Korzystając z pomp tłokowych, ważna z powodzeniem dokonać transferu ściernych, żrących płynów (np. kwasy winowe), jak również gorących cieczy o temperaturze 100 stopni Celsjusza. Ponadto dodają się one do transportowania lepkich płynów, gęstych, zamulonych cieczy, i nawet pulpy owocowej. To sprawia, że istnieje ostatnie typ pomp najczęściej granych w technologii.

Wśród wielkich zalet, jakie są tegoż standardu pompy należy z pewnością wymienić lepsze wykorzystanie energii poprzez dużą szansę zmian obciążeń. Do tego atutem takiego podejścia będzie była wydajność oraz fakt, iż pompa nie wymaga zalewania. Również różnorodność cieszy, jaka widać istnieć tłoczona przy zachowaniu tej pompy nie pozostaje bez znaczenia.

Chociaż nie stanowi zatem rozwiązanie pozbawione wad. Kluczowymi minusami pomp tłokowych jest stosunkowo niewielka wydajność powiązana z znacznymi kosztami eksploatacyjnymi. Mimo to dużo biznesmenów decyduje się na tenże tym pomp ze względu na fakt, iż ich zalety przeważają nad wadami.