Plan finansowy 2013

Symfonia program to pakiet, który wspomaga zarządzanie w lekkich oraz niewielkich firmach. Stanowi o pierwszy polski zintegrowany pakiet, który został stworzony szczególnie dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to uczestniczy w zarządzaniu firmy w jej stałej praktyce w ról ewidencji i obsługi wydarzeń gospodarczych.

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe uznaje za zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa.
Aplikacja Środki Trwałe ułatwia w szerokim stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawych i delikatnych. Moduł Kadry i Płace jest do prowadzenia wynagrodzeniami oraz danymi ludzi. Dzięki nim można łatwo obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Chroni on w zwróceniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania – generuje listy płac oraz raporty. Drukuje i potwierdzenia przelewów.
Aplikacja Handel uczestniczy w kwestii sprzedaży i gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu mieszka możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest nieodzowna dla marek będących kilka oddziałów i w duzi zgodna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest przetwarzany w działach handlowych i sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi.
Moduł Mała Księgowość został zaś stworzony dla firm, które prowadzą księgowość uproszczoną. Pomaga on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z programem Płatnik). Dzięki niemu wolno wykonywać rozrachunki z urzędami i pracownikami. W długim stopniu ułatwia analizy dochodowości.