Obowiazek kasy fiskalnej a pkd

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w obcej walucie jest dodatkowa?

W ruchu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z każdej sprzedaży, a również do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

optima szkolenia

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, jakie powinny znajdować się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które potrzebują robić kasy rejestrujące zapisane są oraz w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w naukę § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w sklepie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a jeszcze zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty a czasu zmiany; zapisania chwile i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w następnej walucie w świadomości fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty musi być objęty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi zostać spowodowane z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych odnosi się oznaczenia, jakie są obsługiwane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż produktów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, wyposażoną w pozycję, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z form, która została zobrazowania w pytaniu można wywnioskować, iż nagroda za zakupione artykuły planuje być przyswajana w euro, w czasie jak wartość umów będzie przedstawiona w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.