Kasa fiskalna kiedy 2017

Niedługo może wykazać się, że ktoś otrzyma wysoką karę finansową, bowiem nie wiedział, że musiał prowadzić ewidencję na kwocie fiskalnej.
Teraz konieczność instalacji urządzenia fiskalnego novitus deon e , dotyka tych podatników, których obrót przekroczy 20,000 zł. To dużo mniejszy obrót niż w poprzednich latach. Ministerstwo Finansów, będzie doprowadzać do tego, żeby tę regułę ograniczyć, tworząc kolejną listę zawodów, w których handlowcy powinni zainstalować kasę, przed pierwszą sprzedażą. Obecnie każda kancelaria i warsztat muszą posiadać obowiązkowo kasę. W przypadku awarii kasy fiskalnej, gdy nie dysponujemy rezerwową kasą fiskalną – należy całkowicie zwolnić ze sprzedaży.

Jeżeli podatnik nie posiada kasy fiskalnej, a odpowiedzialny był ją stanowić, będzie skazany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie “księgi”. Co gorsza że stać pozbawionym odpowiednia do odliczenia lub zwrotu od podatku VAT 90% ceny zakupu netto, oraz pozbawionym prosta do odliczenia 30% podatku naliczonego w stanie nieposiadania kasy. Karę 240 stawek dziennych podatnik otrzyma i za nierzetelne prowadzenie księgi. Mało tego, jeżeli oprócz tego podatnik nie pokaże tej sprzedaży w komplecie w deklaracji VAT zostanie dodatkowo ukarany karą grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
Jeżeli działalność podatnika dotyczy większości usług transportowych, dystrybucją gazu płynnego, sprzedaży stronie do pojazdów, jest połączona z dostawą sprzętu telewizyjnego lub radiowego również tymże podobnych, części sprzętu fotograficznego – podatnik pragnie być kasę fiskalną. Tak toż jest gdy porusza się dostawą artykułów z metali szlachetnych, przy dostawie danych komputerowych, bądź materiałów danych do użycia, lub na aukcję. Obowiązek bez względu na roczny dochód dotyczy również sprzedaż wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, bez względu na symbol PKWIU z określonymi wyjątkami. W tymże roku zostanie odebrane usunięcie z bycia kasy fiskalnej przedsiębiorcom, którzy oferują usługi na sytuacja osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Pod warunkiem, że wszystkie świadczenie podatnika jest dokumentowane fakturą identyfikujące odbiorcę. Również sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach pasażerskich w przypadku gdy podobna czynność została wykonana za pośrednictwem poczty, banku lub podobnej instytucji. Tylko ci podatnicy wykonujący tych akcji w 2015 roku muszą brać kas fiskalnych po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego.