Gotowanie heroiny

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami wysławiającymi się w dwóch nowych językach polecanych bądź w przypadku, gdy jedna z głów posługuje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to wybieranie identycznego znaczenia między ludźmi pracującymi innymi językami, i końcem tej aktywności jest zawarcie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w porządku rzeczywistym, co świadczy, iż przekład wypowiedzi zawsze wykonywany jest na bieżąco. Jest kilka metod tłumaczenia ustnego, zaś najbardziej otwartymi także najczęściej branymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne używane są podczas międzynarodowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości szkolone są przez lekarzy wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów polega na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu uwadze w stylu wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne działają z zmianie sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację tylko po wyjściu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny przebywa w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz robi w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w języku docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Wszystka z wymienionych technik tłumaczeń planuje swoje właściwości i zalety, dlatego nie sposób jednoznacznie orzec o przewadze którejś spośród nich. Rzecz jasna, istnieją również nowe formy tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po daniu lub tłumaczenie a vista), które planują klimat bardziej bezpośredni także nie wymagają aż tak dużego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.