Dyrektywa unijna vat

Dyrektywa ATEX to potoczna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty przyjęte do celu w strefach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to samo z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Rozporządzeniu Ministra Role w sytuacji zasadniczych wymagań dla urządzeń i stylów ochronnych oddanych do użytku w okolicach zagrożonych wybuchem oraz materiałów oraz reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w system szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i formy, jakie wymaga robić materiał w zależności od otoczenia w jakim będzie on przyjmowany. Należy ale mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi i spełniać wytyczne pochodzące z nowych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym stosowana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich życia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić niezwłocznie wycofany z rynku. Wykonywa to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem atakiem na pojedynczym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.