Dyrektywa ue 36 2013

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do produktów danych do karierze w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania kierujące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo związane z obecnym jakieś procedury oceny w głównej mierze związane są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone narzędzie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić określony produkt, żeby mógł być wprowadzany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W centralnej części otrzymują się urządzenia, które zaczyna się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część wznosi się do urządzeń, które daje się w własnych miejscach, a jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń grających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej szczegółowe wymagania ważna z możliwością odnaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do książki w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić piękny, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub pojedyncze zaopatrzenia w końcu zapewnienia zgodności z aktualnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.