Dotacja na rozwoj firmy swietokrzyskie

Jesteśmy świadomi, że rozwój naszej jednostki zależy od satysfakcji zarówno wszystkich klientów korzystających samodzielnie z swoich usług, a to jednostek instalacyjnych, specjalistycznych sklepów, budowlanych i inwestorów, jacy są odbiorcami ostatecznymi.

Jesteśmy przekonani, że poszerzanie oferty handlowej, skracanie terminów dostaw, podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej oraz ciągłe doskonalenie poziomu obsługi użytkownika i marki dostarczanych urządzeń gwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu.

Zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby nasi odbiorcy istnieli w wszyscy zadowoleni i przekonani co do cen rynkowej i wartości oferowanych przez nas urządzeń.

Wentylator oznaczony napisem explosion proof to urządzenie przeciwwybuchowe prostokątne, zaprojektowane do robocie w powierzchniach zagrożonych wybuchem, dopasowany do montażu w każdej roli w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Zbudowane z galwanizowanej blachy silnej i wyposażone w klapę inspekcyjną, kupią na kontakt do silnika i wirnika bez potrzeb wymontowywania kanału wentylacyjnego.

Wentylatory promieniowe realizowane są zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 9001. Stworzone do zysku w powierzchniach zagrożenia wybuchem poza kopalniami oraz wyrobiskami górniczymi. Wentylatory posiadają wirniki zrobiony ze stopów aluminium lub wirniki zbudowane z blachy stalowej, samoczyszczące, pokrywane farbą proszkową. Bez względy na jakość, wirniki wyważane razem z ISO 1940-1. Obudowa potrafi istnieć zespawana z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor czarny. Obudowa posiada otwór inspekcyjny i drenażowy. Konstrukcja posiada detale uczynione z blachy mosiężnej, które zmniejszają ryzyko zaiskrzenia. Wirniki i obudowa zbudowane ze byliśmy galwanizowanej, ocynkowanej lub nierdzewnej projektowane na życzenie.

Wentylatory dachowe są stosowane do wentylacji wszystkiej i przemysłowej w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Maszyny posiadają napęd bezpośredni, wirnik z łopatkami, jakie są pochylone do tyłu, zrobionymi ze byliśmy galwanizowanej, z aluminiową piastą. Wentylatory zostały urządzone w silnik trójfazowy, który jest dostrojony do aktywności w przestrzeniach zagrożonych wybuchem