Dlaczego warto postawic na kasy fiskalne z elektronicznym zapisem

drukarka fiskalnaPosnet THERMAL FV - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Coraz większą popularnością cieszy się sprzedaż kas fiskalnych oraz drukarek fiskalnych z kopią elektroniczną, co sprawia, że zwiększa się na tego typu rządzenia zapotrzebowanie. Jednym z istotnych elementów kasy fiskalnej jest to, w jaki sposób zapisuje ona kopię paragonów fiskalnych. Ma to znacznie, gdyż zgodnie z przepisami obowiązkiem stało się przechowywanie paragonów aż przez pięć lat. Chociaż jednym z dobrze znanych sposobów zapisywania kopii jest zapisywanie ich na tradycyjnej papierowej rolce kasowej, to nowoczesne urządzenia pozwalają już na elektroniczne zapisy. Czy rzeczywiście warto postawić na kasę czy drukarkę fiskalną z zapisem na elektronicznym nośniku danych?

Obowiązek przechowywania kopii paragonów fiskalnych a dostępne sposoby

Każdy przedsiębiorca stosujący w działalności kasę fiskalną jest zobowiązany do przechowywania kopii paragonów fiskalnych przez pięć lat, a okres ten liczy się od zakończenia roku, w którym upłynął termin płatności sprzedaży. Podczas kontroli skarbowej może bowiem zostać sprawdzone, czy podatnik przechowuje prawidłowo kopie zapasowe, gdyż przed upływem pięciu lat kontroler może zażądać okazania kopii paragonów w dowolnie wybranym przez niego momencie. W związku z tym niezwykle istotny jest wybór kasy. Obecnie dostępne są urządzenia fiskalne, które zapisują kopie paragonów fiskalnych w formie elektronicznej bądź też na papierowej rolce.

posnet mobile hs ej

Tradycyjna forma zapisu

W przypadku tradycyjnej formy zapisu kopie są zapisywane na rolce papieru. Polega to na tym, że na jednej rolce kasowej drukowane są oryginały paragonów, które wręczane są klientom po dokonaniu zakupu, a na drugiej rolce znajdują się kopie tych dokumentów. Po zapisaniu rolki w całości, należy ją wyjąc oraz przenieść do firmowego archiwum.

Elektroniczna kopia

W przypadku nowoczesnych kas fiskalnych i drukarek fiskalnych mamy do dyspozycji mechanizm z tylko jedną rolką papieru oraz modułem elektronicznej kopii paragonu, dzięki czemu kopie paragonów zapisywane są w formie danych elektronicznych na karcie pamięci. Pojemność takiej karty jest ogromna i wystarcza ona na cały okres użytkowania kasy fiskalnej.

posnet mobile hs ej

Korzyści płynące z użytkowania elektrycznych kas fiskalnych

Kasy fiskalne z elektroniczną kopią paragonów fiskalnych są znacznie tańsze w utrzymaniu, gdyż nie trzeba wymieniać papierowych rolek. Ponadto są to urządzenia znacznie lżejsze, gdyż wyposażone tylko w pojedynczy mechanizm drukujący i jedną rolkę. Są to więc kasy niezwykle mobilne, czego przykładem jest kasa fiskalna posnet mobile hs ej.

Stawiając na tego typu urządzenia, znika problem z przechowywaniem całej sterty rolek papieru z kopią zapasową paragonów. Dodatkowo nie trzeba obawiać się ich utraty, gdyż nie wyblakną ani nie podrą się, jak to niestety często jest w przypadku tradycyjnych rolek papieru. Koniec ze stresem podczas kontroli skarbowej w wyniku braku czytelności na wręczonej kontrolerowi kopii zapasowej paragonów na rolce papierowej. Tego typu kasy fiskalne pozwalają na zrobienie dowolnej liczby kopii zapasowych. Można te ważne dane dodatkowo archiwizować na innych nośnikach danych, dzięki czemu poziom bezpieczeństwa znacznie się podnosi.