Dbalosc powietrza w pomieszczeniach

Dbałość o atmosferę w pomieszczeniach zamkniętych jest sprawą ważną. Można powiedzieć priorytetową. Poczynając od pomieszczeń mieszkalnych; poprzez biura zakładów pracy i instytucji użyteczności publicznej; szkoły i przedszkola oraz obiekty sportowe, czystość powietrza, jakim oddychają mieszkańcy i petenci może mieć wpływ na samopoczucie, a nawet zdrowie.

Oczyszczania i uzdatniania powietrza

Skutecznym sposobem na poprawę warunków panujących wewnątrz hal produkcyjnych i pomieszczeń socjalnych jest zastosowanie urządzeń do oczyszczania i uzdatniania powietrza. System to nic innego jak odpylacz wykonany zgodnie z dyrektywą ATEX, który ma za zadanie zapewnić możliwość trwałej kontroli składu zanieczyszczeń. W zależności od kubatury obsługiwanych pomieszczeń wspomniane urządzenia mają stosowną wielkość i wydajność. Przemysłowe odpylacze zaprojektowane, wykonane i zamontowane zgodnie z obowiązującymi normami są urządzeniami pokaźnych rozmiarów, nierzadko zajmujących zespoły wydzielonych pomieszczeń o ponadprzeciętnej wysokości. Przykładem wysoko sprawnego aparatu jest kolumna silosowa typu tradycyjnego.

suszarnia bębnowaZobacz naszą stronę www

Silos

Cyklotron wysokości czternastu metrów zbiera powietrze z zakładów o rozpiętości zabudowy do kilkuset metrów w linii prostej. Jeśli jest możliwość usytuowania wymiennikowni w centralnej części zabudowy promień, jaki osiąga koło sprawnego działania odpylacza, jest imponujący. I powiększa się o około siedemdziesiąt pięć do dziewięćdziesięciu dziewięciu procent. Silos zbudowany jest z tradycyjnych materiałów, czyli stali konstrukcyjnej produkowanej według norm krajowych i dopuszczonych do obrotu handlowego przez stosowne instytucje, co potwierdzają właściwe atesty i certyfikaty.
Powietrze brudne w aparacie o przekroju cylindrycznym, wprawiane jest w ruch wirowy. Przepływając pomiędzy gęstą siecią metalowych przegród, pozbywa się w trakcie zanieczyszczeń. Przegrody wewnątrz zbiornika posiadają ładunek elektrostatyczny, dodatni co ułatwia wychwyt cząsteczek naładowanych ujemnie. Odpylacz w swej dolnej części posiada lej zsypowy, zbierający pyłki, które można usunąć poza urządzenie przez system zaworów do pojemnika umieszczonego poniżej.