Czego dowiadujemy sie na szkoleniu atex

Przedmioty, urządzenia i instalacje zgodne z dyrektywą atex, to wszystko co wiąże się z problematyką wybuchową czyli zaistnieniem eksplozji w miejscu pracy. Natomiast należy to wszystko obsługiwać i doskonale znać się na zasadach dyrektywy atex. W tym celu przeprowadza się specjalne kursy jak , czyli szkolenie w formie otwartej, na które może udać się każdy, kto chce poszerzyć swoją wiedzę, oraz szkolenia zamknięte prowadzone dla danego przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe

Na każdym szkoleniu omawiana i poruszana jest tematyka zagadnień dotyczących obszaru bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego, uzupełnieniem tych zagadnień jest temat przeciwpożarowy. Szkolenia odbywają się w małych grupkach, po zakończeniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia z opisanym schematem omawianych tematów. Uczestnicy takich szkoleń nabywają umiejętność postępowania na stanowiskach zagrożonych wybuchami, praktycznie zapoznają się z nową dyrektywą atex i uczą się jak sprawdzać urządzenia instalowane według zasad tej właśnie dyrektywy. Uczą się jak dostosować zakład do nowej dyrektywy oraz jak identyfikować zagrożenia wybuchem. Wiedza zdobyta podczas takiego szkolenia jest niezwykle przydatna w trakcie pracy, toteż wszelka kadra kierownicza zakładów zagrożonych wybuchami powinna posiadać certyfikat ukończenia takiego kursu.

Najpopularniejsze błędy

Podczas szkoleń wykładowca często pokazuje jakie główne błędy wykonuje pracodawca w sprawach:
– ustalenia terenu zagrożonego wybuchem,
– oceny ryzyka wystąpienia wybuchu,
– ustalania kryteriów dla urządzeń,
– dawania pozwoleń na pracę w strefie zagrożenia,
– wydawanie wszelkich instrukcji.
Kursanci dowiadują się jak często należy przeprowadzać kontrole urządzeń, które są powiązane z dyrektywą atex, oraz jakie powinny spełniać warunki takie urządzenia i instalacje, aby były zgodne i niosły bezpieczeństwo.
Wszelka organizacja pracy na terenach zagrożonych wybuchami, powinna być także tematem znanym kierownictwu grupy osób pracujących w miejscach zagrożonych. Toteż kursy atex dają bardzo dużą wiedzę.