Co nam narzuca unijna dyrektywa atex

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w obszarze BHP jest , czyli odpylanie zgodnie z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, jakie muszą spełnić produkty stosowane w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Dyrektywa ATEX

Obecnie wszystkie urządzenia wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać zgodność z dyrektywą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą dyrektywę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla danego produktu odpowiedzialny jest jego producent.

Odpylacze

Odpylacze są urządzeniami szeroko stosowanymi w przemyśle. Głównie służą do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych.

Zgodność produktów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego

Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W czasie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest zgodne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny być także zawarte następujące informacje: grupa i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków konkretnego przedsiębiorstwa i wprowadzać na miarę jego możliwości ekonomicznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w porównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.