Bezpieczna praca za granica forum

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do wyrobów przeznaczonych do praktyki w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania oddające się nie jedynie do bezpieczeństwa a także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

 

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto związane z ostatnim wszelkie procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane narzędzie będzie wytwarzało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, aby mógł stanowić przydatny w strefach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W podstawowej części znajdują się urządzenia, które zaczyna się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa łączy się do urządzeń, które łączy się w obcych miejscach, ale które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń idących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej szczegółowe wymagania można z możliwością odkryć w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do książki w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić doskonały, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub pojedyncze dania w charakterze zapewnienia współprac z aktualnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.